459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Nevolnost z pohybu, mořská nemoc

Popis nevolnosti z pohybu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Jednou z částí sluchového ústrojí je i ústrojí rovnovážné. Nachází se ve vnitřním uchu. Je uloženo v lebeční dutině a označuje se jako kostěný labyrint. Tvoří jej tři polokruhové kanálky vyplněné tekutinou. Na základě pohybu této tekutiny vnitřní ucho předává mozku informaci o poloze našeho těla.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Nevolnost z pohybu neboli kinetóza není onemocnění, ale pouze nepříjemný stav, který vyvolává přemístění jedince z jednoho místa na druhé bez jeho úsilí (autem, letadlem, lodí).

Nejčastěji tento pocit vzniká, pokud jsou oči soustředěny na nehybný předmět, ale přesto se jedinec hýbe (například čtení knihy za jízdy v autě).

Možný je ale i opačný případ, pokud tělo stojí, ale oči registrují pohyb (například stojíme na lodi a vlny na moři se pohybují).

Příčiny

  • rozdíl ve zrakovém vjemu a vjemu pohybu

Příznaky

Typickým příznakem je nevolnost až zvracení. Může se dostavit bolest hlavy. Jedinec je často bledý a má nízký krevní tlak.

Komplikace

  • špatné snášení cestování

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Mnohdy pomůže počkat, až nevolnost sama odezní. Ideální je zastavit pohyb, který vyvolává nevolnost, nadýchat se čerstvého vzduchu a chvíli počkat.

Opakované vystavování příčině (tedy například jízda vozem) u mnohých vytváří zvyk a vyšší toleranci vůči nevolnosti.

Léky

Moderní medicína nabízí antihistaminika (např. Kinedryl), který je ovšem nutné užívat nejlépe 30 minut před jízdou.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)